Centre Culturel Una Volta

MENU

En cours

21 sept. 2022 3 juin 2023
Micro-Folie BASTIA Museu Numericu

1 avril 2023 3 juin 2023
LES ATELIERS DE MICRO-FOLIE BASTIA

17 mai 2023 9 juin 2023
Una Volta in Creazione 2023 / Mostra

17 mai 2023 9 juin 2023
HOMMAGE À PATRICIA COUPRIE / Mostra

23 mai 2023 2 juin 2023
Plateforme Danse 2023 / STALLAZIONE È PERFORMANZA/ BLUE TEMPU