Museu numericu

Micro-Folie en langue corse

Mercredi 18 décembre 2019 à 18h
Mèrcuri u 18 di decembre 2019 à parte da 6 ore di sera

1er étage de la Galerie Una Volta / 1u pianu di a Galleria Una Volta

Lancement du musée numérique Micro-Folie en langue corse, premier du réseau Micro-Folie a être traduit dans une langue régionale !

Prisentazione di u museu numèricu Micro-Folie in lingua corsa, primu retale Micro-Folie à esse statu traduttu in lingua regiunale !